Image

Het via linea recta bewustmakings traject.

Het via linea recta bewustmakings traject.In de afgelopen drie jaar is niet stilgezeten met het werken aan de totstandkoming van het Romeins historisch pad VIA BELGICA door de vier kernen van de gemeente Landgraaf. Met een aantal mensen uit de burgerij, heeft men het project VIA LINEA RECTA op vrijwillige basis op diverse momenten ‘aangepakt’.

Het VLR project bestond uit vier onderdelen. Een historisch verhaal, een Romeins historische stoet, een schilderijententoonstelling en een TheaterConcert. het geplande TheaterConcert ‘Een beetje weg van nu naar vroeger’ heeft geen doorgang gevonden: Wel ligt hiervan nog het script en een muziekwerk  dat op een ander goed moment op gepaste wijze kan worden ingezet.

Image

Contact

Houtbaan 31
6372 MA Landgraaf
Tel. 045-532 06 71
info@vialinearecta.nl

Copyright © 2021 Linearecta. All Rights Reserved.
Designed by Zieda.nl

Volg ons