Image

Door John van den Berg

Image

VIA Belgica lange afstand fiets- loop of wandeltocht?

Voor alle duidelijkheid is het goed om eens stil te staan bij de vraag waar het in eerste instantie over gaat als we het over een VIA Belgica route pad hebben. De doelstelling van de stichting Linea Recta is in eerste instantie om het VIA pad door de gemeente Landgraaf te realiseren als een stukje van de provinciale doorgaans route van de Romeins historische Heirbaan die vanaf het Franse Boulogne sur Mèr naar het Duitse Keulen voert. Het uitgaanspunt en beoogde doel van dit vierlanden route/pad is in eerste instantie ook bedoeld als een internationaal LA routepad. Een route/pad dat zich zou kunnen meten met andere Internationale trails zoals het Hadrians Wall-path in Noord Engeland en het Limes-pad door Nederland en Duitsland. De VIA-Belgica is duidelijk nog in een in-wording staat. Het traject is hoe dan ook te voet of fiets vanaf de Franse kust tot aan de Keulse Rijn- en Limesstad stad te doen, te beleven. Hoewel hieraan toch wel enige voorbereidingen aan vooraf moeten gaan. Voor wat de bewegwijzering betreft, is deze op dit moment nog zeker niet optimaal te noemen. Wanneer er wordt uitgegaan van een tocht van west naar oost, zal het niet moeilijk zijn om het VB-tracé vanaf het Franse en het Belgische deel goed te kunnen volgen.
Tot aan de Nederlandse grens. Dan is er opeens geen duidelijkheid meer over hoe het VB-tracé verder gaat richting Maastricht Heerlen Julich en Keulen. Geen VIA-pad of kaartaanwijzing die aangeeft naar welke richting het verder zou moeten. Op zich had dit al lang duidelijk en goed gerealiseerd moeten zijn. Ondanks dat er de laatste twee jaar actie is gevoerd om het Provinciale Zuid-Limburgse VIA Belgica tracé-pad op de kaart te zetten echter, dit jammer genoeg nog steeds niet is gelukt. De stichting hoopt, dat er in het komende jaar spijkers met koppen worden geslagen en het de provincie en aangesloten VIA-gemeenten duidelijk zal worden dat er nu wel eens een goed en wijs plan van verdere aanpak zal moeten komen, wil men voorkomen dat het hele VIA Belgica idee spoedig niet zal gaan doodlopen. Wat de stichting Linea Recta betreft zal zij zich van voorlopig nog van haar opgenomen taak kwijten door er voor te zorgen dat in Landgraaf in het komende jaar alweer een VIA-hoogtepunt zal worden gerealiseerd. Mogelijke voorlopige bewegwijzering? Hoewel er mogelijkheden zijn om in elk geval het VIA-pad door Landgraaf alvast aan te geven, zal er eerst duidelijkheid moeten komen van provincie en de aangesloten VIA-gemeenten hoe men hier verder een vorm aan wilt geven.

Contact

Houtbaan 31
6372 MA Landgraaf
Tel. 045-532 06 71
info@vialinearecta.nl

Copyright © 2021 Linearecta. All Rights Reserved.
Designed by Zieda.nl

Volg ons