Image

Op 18 maart 2015 werd de eerste openbare informatie/presentatie van het project VIA LINEA RECTA gehouden. ‘Alea iactua est’, de teerling was geworpen.
Inmiddels is het begin 2018 en zijn wij bijna drie jaar verder.
Onlangs, eind oktober 2017, heeft de stichting LR haar project VIA LINEA RECTA afgerond en afgesloten. Een eerste traject, louter van bewustwording en initiatie van mogelijkheden voor velen, dat werd bewerkstelligd door de samengestelde onderdelen van het project VIA LINEA RECTA:

 1. Een lezing: ‘Landgraaf archeologisch ingezoomd’ door Parkstad archeoloog Hilde Vanneste.
 2. Een Info-workshop als voorbereiding op de uitgevoerde éérste Romeins historische stoet en Gallo-Romeinse markt op zondag 19 juni 2016.
 3. De uitgave van een éérste VIABELGICA verhaal het boek : ‘Het amulet van de lichtberg’, met de vanaf 7 mei t/m 15 oktober 2017 daaraan gekoppelde SCHILDERIJENTENTOONSTELLING ‘VICE VERSA’.
 4. Schilderijententoonstelling ‘VICE VERSA’ in het Landgraafse centraal liggend wijkpunt ‘De Dormig’, gelegen op het hoogste punt (161 NAP) van het hele VIABELGICA traject tussen Maastricht en Landgraaf.
 5. Enkele Buitenmarkt/festival info-aktiviteiten
 6. Enkele onderwijseducatieve acties op basisscholen.
 7. De primeur van de archeo-excursiewandeling ‘Het plateau van de lichtberg’.
 8. De deelname aan de Nationale Romeinenweek 2016 en 2017 met
  als afsluiting
 9. Deelname aan de Nationale Archeologiedagen 13-15 oktober 2017.
Image

In PR-opzicht mag men deze drie jaren beschouwen als een periode met een groot rendement aan opgeleverd positief persberichtengehalte uit o.a. de lokale dag en weekbladen.
Dankzij het project is er in deze drie jarige periode een draagvlak gegroeid en kunnen we nu ook terugzien/kijken op vele fraaie en mooie momenten van opbouw. Dankzij het vertrouwen van enkele bijzondere instellingen en ondernemers die ons financiëel hierbij ondersteunden. voor ons is nú het moment om de VIA BELGICA daadwerkelijk zichtbaar te realiseren.

 

De stichting is nu een organisatie die uitsluitend uit vrijwilligers bestaat en zich op creatieve wijze bemoeit met het realiseren van haar gestelde doel: ‘Bewustwording Landgraafs Romeins verleden en ondersteuning totstandkoming van de provinciale en gemeentelijke VIA BELGICA route.

De beoogde VIA BELGICA, is een wandel en fietsroute/pad, in wording, dat zo goed als mogelijk over de oorspronkelijke weg zou moeten voeren. De lengte hiervan zou kunnen neerkomen op een pad van maximaal 40 km. Van Maastricht t/m Landgraaf, los van de ommetjes en de koppeling aan de Villa VIA BELGICA gemeenten richting het heuvelland.
De uiteindelijke veronderstelde ligging van deze historische weg, zou in elk geval door het meer dan hoogst waarschijnlijke nu aangewezen zonegebied moeten voeren. Voor wat betreft het VB-traject, is het voor de stichting LR meer dan aannemelijk dat haar visie op de loop van deze oude weg, steevast door de vier oude kernen van de huidige gemeente zal voeren.

Al hoewel sommigen denken dat er nog twee andere routes als VIA BELGICA in aanmerking komen, blijft het voor de stichting om het door ons genoemde Via Linea Recta pad te handhaven. Dit zou het beste aansluiten op de ooit bestaande Heirweg, een Romeinse militaire hoofdweg die er voor diende om zo vlug en efficiënt mogelijk vice versa het leger te kunnen verplaatsen tussen A&B.

 

 

.

Dat er in een periode tussen de 1e en de 4e eeuw na Chr. door de aanwezigheid van deze Romeinse weg links en rechts nog parallel wegen erbij zijn ontstaan is ook zeer waarschijnlijk. Zeker in de Pax Romana, de betrekkelijke vredestijd in de tweede eeuw na Chr., ontstonden er ook extra wegen parallel lopend langs en aan de grote wegen.

Echter het grote verschil tussen deze extra wegen en de grote hoofdwegen zat gewoonweg in het feit dat deze hoofdwegen in eerste instantie het militaire doel diende.
De ligging en de loop van deze wegen, werd dan ook eerst zorgvuldig bekeken en uitgezocht. Voordat men aan de aanleg hiervan begon werden enkele zaken van belang op elkaar afgestemd:

 1. De afstand tussen A&B zo kort mogelijk houden.
 2. Het voorkomen van oponthoud tijdens het gebruik van de weg, door drassige trajecten te voorkomen en de voorkeur te geven om zoveel mogelijk op de hoogten te blijven.
 3. Dit ook uit veiligheidsoverwegingen om zoveel mogelijk het doortrekkende omgevingsterrein te kunnen blijven overzien.
 4. Een dergelijke hoofdweg aanleggen kostte ook toen al heel veel inspanningen en geld. Dus hoe rechter het verloop van de weg, hoe voordeliger het in velerlei opzichten was.

Contact

Houtbaan 31
6372 MA Landgraaf
Tel. 045-532 06 71
info@vialinearecta.nl

Copyright © 2021 Linearecta. All Rights Reserved.
Designed by Zieda.nl

Volg ons