Image

WAAR staat de stichting LINEA RECTA Landgraaf nú? 

Als vrijwilligersorganisatie staan wij klaar om ook dit jaar 2018 weer bij te gaan dragen aan een concrete totstandkoming van de VIABELGICA in deze regio en vooral door onze eigen gemeente Landgraaf.

Als vrijwilligersorganisatie staan wij klaar om ook dit jaar 2018 weer bij te gaan dragen aan een concrete totstandkoming van de VIABELGICA in deze regio en vooral door onze eigen gemeente Landgraaf.
Stichting LR is duidelijk en helder waar deze VIA BELGICA voor moet dienen. Als stichting LR streven wij in eerste instantie naar een spoedige passende en juiste officiële vaststelling van het VB-route/pad door onze eigen gemeente. Nogmaals hebben we het dan over een uitgesproken historisch archeologisch pad, officieel vastgesteld door de eigen gemeente Landgraaf en deze ook op een passende wijze is bewegwijzerd/gemarkeerd. Hoewel er op een enkele plek water bij de wijn zal moeten, zal het duidelijk om het VB-route/pad moeten gaan en niet over een brede zogenaamde VB-zone. Op de eerste plaats moet het VB-route/pad het historisch-archeologisch kader dienen waarna het toeristisch economisch belang hierdoor zeker een groot potentieel bereik zal krijgen.De extra’s van het kunnen koppelen van de gecréeerde zogenaamde ‘ommetjes’ of ‘lussen’ is heel interressant en goed. Echter is het nog niet zover. De prioriteit moet als eerste zijn een basis VB-pad waarover gebruikers/bezoekers zullen trekken, te voet, wandelend fietsend, als ruiter of paardenkoets (ongemotoriseerd). Afhankelijk van de positieve waarderingscijfers door deze éérste gebruikers van het nieuwe themapad VIABELGICA, zullen de ‘ommetjes en lussen’ zeker ook een kans krijgen.

Echter is het nog niet zover.

Er valt eerst nog heel veel belangrijkst te doen. Op dit moment wordt er door onze eigen gemeente in overleg met de gemeente Kerkrade gekeken naar een goede VB-route aansluiting van beide gemeenten. De stichting LINEA RECTA Landgraaf heeft hiervoor alvast een duidelijke aanzet aangedragen bij de daarvoor aangewezen gemeentelijke functionarissen die hiermee verder aan de slag zijn gegaan. Binnenkort zullen wij daar meer van zien en horen.

Via Belgica-ommetje Archeo-Excursie wandeling: ‘Het plateau van de Lichtenberg/Nieuwenhagen’

Voorlopig eerst onder begeleiding van een LR-gids, een bijzondere korte wandeling van ± anderhalf uur over/aan de rand van het plateau van Nieuwenhagen. Deze wandeling geeft een duidelijk beeld en inzicht in het waarom er in de Romeinse periode aan deze VB-weg een Romeins domein aanwezig is geweest. Door tijdens deze wandeling stil te staan bij en te wijzen op de archeologische vindplaatsen van de luxe Romeinse ‘Villa Koelweg’ en het grote Vrouwengraf aan de Hereweg, zal het helder uit te leggen zijn waarom nou juist ooit op deze plek dit Romeins domein was. De startplek van deze ‘luswandeling’ is altijd vanaf het wijkpunt/verpleeghuis ‘De Dormig’ , Op de Heugden 100, het hoogste punt (161 NAP) van het hele VB-pad tussen Maastricht-Rimburg. Voor het maken van deze ARCHEO-wandeling kunt u contact opnemen met ons om een wandelafspraak wil te maken.

De VB bewegwijzering:

De bewegwijzering van het nog vast te stellen VB route/pad zal zoals het er nu uitziet voorzien worden van zwarte kunststof paaltjes met daarop primaire felgekleurde kunststofplaatjes bedrukt met getallen die refereren aan de huidige digitale App. Mogelijkheden, waarmee men de tijdens de route de nodige informatie op kan vragen. Ook zal men op deze wijze de aan de VB aangesloten VB-OP (ondernemende partijen) tijdens de route kunnen traceren.

De VB Ondernemende Partijen aan en langs de VB.

De huidige zich aangediende ondernemende partijen (vrienden van de VB). bestaan uit ondernemers van diverse disciplines, commercieel, ideëel cultureel, stichting, vereniging enz.. Zij zullen de aangewezen partijen zijn, die voor de nodige aktie en beweging moeten gaan zorgen aan het VB route/pad. Het is nu nog helemaal niet duidelijk wie dit straks allemaal over en langs het hele VB traject zullen zijn of worden. In Landgraaf zijn er inmiddels al een aantal plekken en mogelijkheden die spoedig verder zullen gaan inspelen op het provinciale VB-pad. 

iedereen die denkt hier in de toekomst ook wel een rol in mee te kunnen spelen, kan hierover meer informatie vinden bij www.viabelgica.nl 

Enkele ondernemende partijen waar wij nu al mee samenwerken zijn:

 • Slot Schaesberg, Schaesberg/Landgraaf

 • 'Overste Hof', Schaesberg/Landgraaf

 • Brandhofbikes, Schaesberg/Landgraaf

 • Hendriks wandel/sportmode, Schaesberg/Landgraaf

 • Bakkerij Aroma, Op de heugden Schaesberg/Landgraaf

 • Wijkpunt ‘De Dormig’, Schaesberg-Nieuwenhagen/Landgraaf

 • Domein Koraalgroep ‘Op De Bies’, Nieuwenhagen/Landgraaf

 • Boerderij Camping ’T Geet Good’, Nieuwenhagen/Landgraaf

 • Boerderijwinkel Leo Pennartz, Nieuwenhagen/Landgraaf

 • Boerderij Camping 'Limburgerhof', Waubach/Landgraaf

 • Camping ‘De Watertoren’, Rimburg Landgraaf

 • IVN locatie UoW, natuur milieueducatie Rimburg/Landgraaf

 • Cafe-zaal 'D'r Eck'. Rimburg/Landgraaf

Dak/gootpan 'villa Koelweg'

Contact

Houtbaan 31
6372 MA Landgraaf
Tel. 045-532 06 71
info@vialinearecta.nl

Copyright © 2021 Linearecta. All Rights Reserved.
Designed by Zieda.nl

Volg ons