Image

LINEA RECTA is een stichting die zich tot doel heeft gesteld het bevorderen van een ‘bewustwording Landgraafs Romeins verleden’.

De stichting is in 2007 ontstaan door het kunstproject Linea Recta van John van den Berg uit Landgraaf, om middels enkele gefaseerde kunstaktiviteiten het Romeinse aanwezige verleden in Landgraaf onder de aandacht te brengen. Dit doel sloot passend aan bij het provinciale initiatief en een aantal gemeenten, om te werken aan de tot standkoming van een Romeins historische route onder de bedachte nieuwe naam VIABELGICA.

Vanaf de Franse kustplaats Boulogne sur Mer voerde er 2000 jaar geleden een Romeinse Heirbaan tot aan de Duitse Rijnstad Keulen. Vanaf de huidige Belgische grens tot aan de Duitse grens voerde deze ± 35 km. weg ooit door onze huidige provincie Limburg en hieraan liggende gemeenten Maastricht, Meerssen, Valkenburg, Voerendaal, Heerlen en Landgraaf die in 2008 een gezamenlijk samenwerkings convenant sloten. Inmiddels horen daar ook de gemeenten Kerkrade en Simpelveld bij.

Ondanks een gehouden startmanifestatie op 13 oktober 2007 mocht het kunstproject niet aansluiten op de aanzet van de provinciale en gemeentelijke aanpak om gezamenlijk een voor ogen hebbende VIABELGICA route vorm te gaan geven om deze vervolgens hiermee op de kaart te zetten.

Van burgerinitiatief naar maatschappelijk doel

Image

Om de verdere ontwikkelingen van een VIABELGICA niet voor de voeten te lopen is er door de inmiddels ontstane stichting LINEA RECTA Landgraaf een betrekkelijke stilte periode in acht genomen om zich voor te bereiden op een nog komend juist passend moment om de draad weer op te nemen. Tegen het einde van 2014 lag er een LR plan van aanpak klaar: Het projekt VIA LINEA RECTA dat uit een viertal uit te voeren onderdelen bestond om in elk geval in eerste instantie de lokale Landgraafse burgerij bewust te maken van haar historisch besef in eigen woon en leef ruimten, het eerst beoogde doel van de stichting LR.
De stichting is nu een organisatie die uitsluitend uit vrijwilligers bestaat en zich bemoeit met het realiseren van haar gestelde doel: ‘Bewustwording Landgraafs Romeins verleden en ondersteuning van de totstandkoming van het provinciale en gemeentelijke VIABELGICA route/pad.

Wie zijn wij van de stichting LINEA RECTA Landgraaf?

Elly Smit
Elly SmitVoorzitter
Eefke Bos
Eefke BosSecretaris
John van den Berg
John van den BergPenningmeester
Karin van den Berg- Schillings
Karin van den Berg- SchillingsStrategisch adviseur

Contact

Houtbaan 31
6372 MA Landgraaf
Tel. 045-532 06 71
info@vialinearecta.nl

Copyright © 2021 Linearecta. All Rights Reserved.
Designed by Zieda.nl

Volg ons